Globalne logo

  • bctradecompany
  • bctradecompany_1

Projekt logotypu wykonany dla BC Trade Company, Międzynarodowego sprzedawcy i pośrednika handlowego.